Stanowisko: Agent sprzedaży dla partnera Uber
Nazwa firmy: Partner Uber
Miasto: Warszawa