Stanowisko: Aktywizacja osób niepełnosprawnych - Ankieter CATI
Nazwa firmy: Instytut Badawczy Warsaw
Miasto: Warszawa